annicawellness

Specialpedagog

Jag har arbetat som förskollärare och specialpedagog i ca 25 år inom kommunal förskola och skola.

 

Ett tema som har följt mig genom dessa år är mitt stora intresse för människan – stor och liten. Att som människa och pedagog vara känslomässigt närvarande i mötet med andra har aldrig känts så angeläget och viktigt som nu – vi törstar alla efter äkta kontakt och dialog.

 

Med stort hjärta erbjuder jag pedagogisk handledning individuellt och i grupp, pedagogiska kartläggningar/utredningar, utbildningspaket med fokus på förhållningssätt, bemötande och utvecklingspotential i förskola och skola samt för föräldrar.

 

En av mina främsta styrkor i detta sammanhang är att skapa förtroendefulla relationer i samtal och möten med barn/elever, lärare, föräldrar samt mellan externa aktörer inom t ex socialtjänst, BUP, barnhälsovården, barn- och ungdomshabiliteringen.

 

Min målsättning är:

- att skapa en djupare förståelse och kunskap kring individens styrkor och utvecklingspotential

- att bidra till att öka individens tro på sig själv och sin förmåga

- att bidra till att omgivningen anpassar sina insatser efter individens behov

 

 

Copyright © All Rights Reserved