annicawellness

Coach

Under våren 2015 gick jag en utbildning i Modigt ledarskap för Mia Lehndal, Coachcom.

Sedan juni 2016 år jag certifierad coach enligt ICF, International Coach Federation.

 

Vad gör en coach?

Min uppgift som coach är att utmana och kärleksfullt provocera Dig genom att ställa frågor som leder till reflektion och insikt. Syftet är:

- att Du kan hitta Dina egna svar

- att Du utvecklar Din fulla potential

- att Du kan leva ett liv och skapa en tillvaro som gör att just Du mår så bra som möjligt!

Tillsammans jobbar vi med att omsätta dessa insikter till praktisk handling som tar Dig fram till de mål som Du vill uppnå.

 

Så...

Vad drömmer Du om?

Vad är Din unika gåva till den här världen?

Vad är det som gör just Dig lycklig?

 

 

Jag har den stora förmånen att tillsammans med Mia Lehndal, Coachcom, kunna erbjuda ledarskapsutbildning för Din organisation eller Ditt företag. Ledarskap handlar ju inte bara om chefernas arbete utan om att kunna leda sig själv som medarbetare eller företagare i riktning mot de mål som Du och Din organisation vill nå.

 

Vi vet ju alla att personalen är det viktigaste kapitalet i en verksamhet - det är i medarbetarna Du som chef gör den viktigaste investeringen!

 

Vad blir möjligt när Dina medarbetare känner sig uppskattade, betydelsefulla och riktigt trygga och kompetenta på jobbet?

Copyright © All Rights Reserved